Českomoravská konfederace odborových svazů

je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 29 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru při OECD (TUAC).

Máte-li zájem stát se členem odborů v rámci ČMKOS, přečtěte si informaci Jak se stát členem odborů

Minimální mzdy v 10 zemích EU hluboko pod hranicí chudoby!

  • Zveřejněno: 08.11.2017


Tisková zpráva EOK

Podle nové zprávy Evropské odborové konfederace, (EOK) jsou v mnoha zemích EU minimální mzdy tak hluboko pod oficiální hranicí chudoby, že mnozí pracující mají problémy s výplatou vyjít.

Minimální mzdy by se musely zvýšit ve Španělsku o 62%, v České republice o 51 % a v Německu o 28%, jen aby dosáhly hranice příjmové chudoby (kterou stanovila OECD ve dvou třetinách národní mediánové mzdy).

Zemřel odborový funkcionář docent PhDr. Igor Pleskot

  • Zveřejněno: 23.10.2017

Ve věku 87 let zemřel významný odborový funkcionář docent PhDr. Igor Pleskot. Jeho dětství a vůbec celý jeho život byly pohnuté. Oba jeho rodiče, Jiří a Eliška Pleskotovi, byli za odbojovou činnost zatčeni gestapem a 24. října 1942 popraveni v Mauthausenu. Igor Pleskot po válce začal studovat sociologii, ale ta byla záhy komunistickým režimem prohlášena za buržoazní pavědu a Pleskot se tak musel zaměřit na současnou historii. Po skončení obhajob působil na Českém vysokém učení technickém (ČVUT). Invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 pro něj představovala další zlom.

Vzkaz ČMKOS budoucí vládě

  • Zveřejněno: 16.10.2017

NEDOPUSŤTE DESTRUKCI DŮCHODŮ, ZDRAVOTNICTVÍ, ŠKOLSTVÍ A BEZPEČNOSTI

Přesně před čtyřmi lety v říjnu 2013 před parlamentními volbami do Poslanecké sněmovny zveřejnila Českomoravská konfederace odborových svazů svoje požadavky, doporučení a náměty, které by neměly být lhostejné budoucím politikům, chtějí-li překonat sociální a ekonomickou krizi, nastartovat ekonomický růst ČR a zlepšit životní úroveň českých zaměstnanců. Dnes můžeme objektivně konstatovat, že většina našich návrhů byla novou vládou akceptována a realizována. Nebylo to rozhodně lehké období. Je proto velmi důležité znovu zdůraznit, že současná koalice přebírala zemi v podmínkách vleklé ekonomické krize, doprovázené extrémní nezaměstnaností, srovnatelné snad jen s obdobím velké hospodářské krize. Naším klíčovým požadavkem proto bylo za každou cenu obnovit ekonomický růst. Je neseriózní, že většina médií i „analytiků“ zásluhu vlády na nastartování ekonomiky nespravedlivě přehlíží.