Kontakty a úřední hodiny

Útvar regionální politiky ČMKOS
Národní koordinátor sociálního dialogu
ing. Jiří Klepáč
E-mail: klepac.jiri@cmkos.cz
Tel: 234 463 333
Mob.: 602 395 387

 

 
 

PP ČMKOS  Praha, Střední Čechy

 

 

Adresa

Právník

Tel. spoj.

e-mail adresa

Den

Hod.

nám. W. Churchilla 2

130 00 Praha 3

kancelář č. 510, 5. patro

Mgr. Tomáš Palla

 

739 534 643

 

 

palla.tomas@cmkos.cz

 

 

 

Pondělí

10.00 - 15.00

 

Úterý

10.00 - 16.00

první, třetí, čtvrté úterý v měsíci

Středa

10.00 - 15.00

druhá středa v měsíci

Čtvrtek

10.00 - 14.00

třetí, čtvrtý čtvrtek v měsíci

 

 

PP ČMKOS  České Budějovice

 

 

Adresa

Právník

Tel. spoj.

e-mail adresa

Den

Hod.

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu

Vodní 21, 370 06  Č. Budějovice

Zasedací místnost přízemí

Mgr. Tomáš Palla

 

739 534 643

 

 

palla.tomas@cmkos.cz

 

 

 

Úterý

10.00 - 14.00

druhé úterý v měsíci

 

PP ČMKOS  Plzeň

 

 

Adresa

Právník

Tel. spoj.

e-mail adresa

Den

Hod.

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj

Schwarzova 27, 301 00 Plzeň

Zasedací místnost přízemí, č. dv. 116

Mgr. Tomáš Palla

 

739 534 643

 

 

palla.tomas@cmkos.cz

 

 

 

Středa

10.00 - 14.00

první středa v měsíci

  

PP ČMKOS  Karlovy Vary

 

 

Adresa

Právník

Tel. spoj.

e-mail adresa

Den

Hod.

Regionální kancelář OIP

Svahová 1170/24

360 01 Karlovy Vary

Zasedací místnost 2. patro, č. dv. 314

Mgr. Tomáš Palla

 

739 534 643

 

 

palla.tomas@cmkos.cz

 

 

 

Středa

10.00 - 14.00

čtvrtou středa v měsíci

 

 PP ČMKOS  Hradec Králové

 

 

Adresa

Právník

Tel. spoj.

e-mail adresa

Den

Hod.

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký a Pardubický  kraj

Říční 1195, 501 01 Hradec Králové

Zasedací místnost přízemí

Mgr. Tomáš Palla

 

739 534 643

 

 

palla.tomas@cmkos.cz

 

 

 

Středa

10.00 - 14.00

třetí středa v měsíci

 

PP ČMKOS  Ústí nad Labem

 

 

Adresa

Právník

Tel. spoj.

e-mail adresa

Den

Hod.

Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
SNP 2720/21
400 11 Ústí nad Labem

přízemí - kancelář č. 52

Mgr. Tomáš Palla

 

739 534 643

 

 

 palla.tomas@cmkos.cz

 

 

 

Čtvrtek

10.00 - 14.00

první čtvrtek v měsíci

 

PP ČMKOS Liberec

 

 

Adresa

Právník

Tel. spoj.

e-mail adresa

Den

Hod.

Regionální kancelář OIP v Liberci

Nám. dr. E. Beneše 26

460 73 Liberec

přízemí - kancelář č. 55

Mgr. Tomáš Palla

 

739 534 643

 

 

palla.tomas@cmkos.cz

 

 

 

Čtvrtek

10.00 - 14.00

druhý čtvrtek v měsíci

 

 

Právní poradenství pro členy ČMKOS
oblast BRNO

PP ČMKOS Brno

 

 

Adresa

Právník

Tel. spoj.

e-mail adresa

Den

Hod.

Malinovského nám. 4

660 87 Brno

JUDr. Heinzová Šárka

 

724 347 198

 

 

rppbrno@cmkos.cz

 

 

 

 

 

Pondělí

10.00 - 14.00

 

Úterý

10.00 - 16.00

 

Středa

13.00 - 17.00

 

Čtvrtek

10.00 - 14.00

každý lichý čtvrtek v měsíci

 

PP ČMKOS  Jihlava

 

 

Adresa

Právník

Tel. spoj.

e-mail adresa

Den

Hod.

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu

Regionální kancelář Jihlava

Tř. Legionářů 4181/17

586 01  Jihlava

Zasedací místnost - suterén budovy

JUDr. Heinzová Šárka

 

724 347 198

 

 

 rppbrno@cmkos.cz

 

 

 

 

Čtvrtek

10.00 - 14.00

každý sudý čtvrtek v měsíci

 

Právní poradenství pro členy ČMKOS
oblast OLOMOUC

 

PP ČMKOS Olomouc

 

 

Adresa

Právník

Tel. spoj.

e-mail adresa

3805

Den

Olomouc

Hod.

DOS, Palackého 21/75

772 00 Olomouc

JUDr. Melichar Josef

607 737 875

rppolomouc@cmkos.cz

 

 

 

Pondělí

10.00 - 16.00

 

Úterý

10.00 - 15.00

každé liché úterý v měsíci

Středa

10.00 - 17.00

 

Čtvrtek

10.00 - 14.00

 

 

PP ČMKOS Pardubice

 

 

Adresa

Právník

Tel. spoj.

e-mail adresa

Den

Hod.

Sídlo OROS Pardubice

Masarykovo nám. 1484, Pardubice

5. patro, č. 534

JUDr. Josef Melichar

 

607 737 875

 

rppolomouc@cmkos.cz

 

 

 

Úterý

10.00 - 14.00

každé sudé úterý v měsíci

 

Právní poradenství pro členy ČMKOS
oblast OSTRAVA

PP ČMKOS Ostrava

 

 

Adresa

Právník

Tel. spoj.

e-mail adresa

Den

Hod.

U Tiskárny 1

702 00 Ostrava 2

JUDr. Podhajská Jarmila 

724 346 853

rppostrava@cmkos.cz

 

 

 

Pondělí

09.00 - 14.00

první a třetí pondělí

Pondělí

12.00 - 16.00

druhé a čtvrté pondělí

Úterý

09.00 - 15.00

první, třetí, páté úterý v měsíci

Středa

12.00 - 17.00

 

Čtvrtek

10.00 - 14.30

 

 

PP ČMKOS Zlín

 

 

Adresa

Právník

Tel. spoj.

e-mail adresa

Den

Hod.

Dům kultury

Gahurova 5265

760 01  Zlín

1. patro, učebna č. 21

JUDr. Podhajská Jarmila 

724 346 853

rppostrava@cmkos.cz

 

 

 

Úterý

10.00 - 14.00

každé druhé a čtvrté úterý v měsíci

 

Pokud není v poznámce u dne úředních hodin uvedeno omezení, jedná se o dostupnost střediska v každém dni v týdnu.
V případě záležitosti, která nesnese odkladu, lze se objednat i mimo úřední hodiny.
Návštěvníkům středisek PP ČMKOS se doporučuje se předem objednat