Vážené kolegyně a kolegové, vážení a milí přátelé,

jako každoročně si Vás dovoluji oslovit s přáním úspěšného roku 2017 a také Vás seznámit s činností zaměřenou na rozvoj lidských zdrojů a projektů ČMKOS. Stejně jako v předchozích letech budou i v roce 2017 projekty financované z ESF či ze státního rozpočtu ČR realizované ČMKOS významnou měrou přispívat k plnění programových cílů naší konfederace a k zajištění její finanční stability.

Přes vše pozitivní plynoucí z jejich realizace je také zřejmá důležitost oblasti samotného rozvoje lidských zdrojů v části vzdělávání. V této souvislosti je nutné zmínit iniciativu ČMKOS, která je v letošním roce směřována k osobnostnímu rozvoji zaměstnanců ČMKOS prostřednictvím jejich zařazení do projektů a aktivit ČMKOS spojených s § 320a zákoníku práce. Tento směr otevírá nové a široké možnosti realizace aktivit zaměřených právě na rozvoj lidských zdrojů jak na straně ČMKOS, tak i v členských odborových svazech. 

Jsem názoru, že rok 2017 bude opět nesmírně náročný, plný povinností a odpovědnosti vzhledem k zajišťování stávajících aktivit i činností nových, vyplývajících z právě zahájených projektů ČMKOS.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na činnosti našeho oddělení přímo či nepřímo podílejí, zejména formou spolupráce na projektech, a popřát jim do začínajícího roku zejména hodně zdraví.
Těším se další spolupráci s Vámi. 

Praha, 3. ledna 2017        

    

Mgr. Dušan Martinek
Vedoucí odd. pro RLZ a projektovou činnost
tel.:   +420 234 462 238
E-mail: martinek.dusan@cmkos.cz


Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost ČMKOS
nám. W. Churchilla 2 /1800
130 00  Praha 3

BÚ: 2000160329/0800   IČ:  00675458   DIČ: CZ00675458